Links |

Profil

 

CBN Revision er statsautoriseret og grundlagt den 1. september 1993.

 

Vi har ikke indgået noget formaliseret samarbejde med andre virksomhedsrådgivere, men har kendskab til andre, som gør vores aktionsradius en del større end CBN Revisions ressourcer og videnbase umiddelbart lægger op til.

 

Som medlem af FSR - Foreningen af Statsautoriserede Revisorer - er vi opbygget organisatorisk med en statsautoriseret revisor og fire revisorer på registreret niveau.

 

Vore klienters kontaktflade med CBN Revision omfatter altid én revisor samt den statsautoriserede. Vor bogføringsansvarlige vil herudover i et vist omfang have kendskab til de enkelte sager.

 

Revisorernes arbejde tager afsæt i de bogføringsansvarliges materiale eller direkte i virksomhedens bogholderiansvarliges regnskabsmateriale. Vi har i den forbindelse tilstræbt os, at vor kvalitetskontrol er gjort så enkelt men sikkert som muligt.

 

Vores ansigt udadtil bliver præsenteret af vores sekretær, som sikrer at materialet i sin form og indholdsforståelse bliver tilpasset det helhedsindtryk, som vi ønsker at præsentere vore ydelser på.

 

Vi har således tillagt det en stor værdi, at der opnås en ensartethed i vores interne forretningsgange som i vor kommunikation udadtil.

 

Udtryksformen er søgt så let tilgængeligt og forståeligt som muligt i sin præsentation.